THỐNG KÊ TRUY CẬP


TIN TỨC SỰ KIỆN

Xây dựng, tôn tạo mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Quảng Uyên:

XÂY DỰNG, TÔN TẠO MỘ BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Hội thảo giới thiệu dự án VN05 – 009 “Nâng cao tiếng nói và sự tham gia của người dân trong thực hiện hoạt động của Childfund và cộng đồng với sự hỗ trợ của hội đồng nhân dân cấp xã

  BQL dự án ChilFung Quảng Uyên:

HỘI THẢO GIỚI THIỆU DỰ ÁN VN05 – 009 “NÂNG CAO TIẾNG NÓI VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGỪƠI DÂN TRONG THỰC HIỆN HOAT ĐỘNG CỦA CHILDFUND VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÔ

Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2019

 Huyện Quảng Uyên:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾT LUẬN ĐỊA BÀN LẬP BẢN ĐỒ TÌM KIẾM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

Xã Phúc Sen đón Bằng ghi nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Nghề rèn của người Nùng An

Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên:

TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA NGHỀ RÈN CỦA NGƯỜI NÙNG AN

Lễ hội thanh minh xã Ngọc Động năm 2019

Xã Ngọc Động, Quảng Uyên:

LỄ HỘI THANH MINH NĂM 2019

Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2019.

SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I,  TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2019

          Ngày 03/4, UBND huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2019.

Trang