THỐNG KÊ TRUY CẬP


TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

            Ngày 09/01 UBND huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chi bộ Phố Mới, thị trấn Quảng Uyên tổ chức hội nghị công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

CHI BỘ PHỐ MỚI, THỊ TRẤN QUẢNG UYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

           Ngày 5/1/2019 Chi bộ phố Mới, thị trấn Quảng Uyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khi phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc năm 2019

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐÓI RÉT, DỊCH BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC NĂM 2019

           Ngày 3,4/1/2019 Đoàn công tác của huyện tiến hành kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại 06 xã Quảng Hưng, Chí Thảo, Tự Do, Ngọc Động, Hoàng Hải, Hạnh Phúc.

Khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Chí Thảo - Tự Do - Ngọc Động - Hoàng Hải - Hạnh Phúc năm 2018

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN XÃ CHÍ THẢO - TỰ DO - NGỌC ĐỘNG - HOÀNG HẢI - HẠNH PHÚC NĂM 2018

           Ngày 31/12/2018, huyện Quảng Uyên tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình đường liên xã: Chí Thảo - Tự Do - Ngọc Động - Hoàng Hải - Hạnh Phúc.

Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG; CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2018; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

      Ngày 27/12/2018, huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tổng kết công tác hội và phong trào Phụ nữ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội LHPN huyện Quảng Uyên

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2018   TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Trang