THỐNG KÊ TRUY CẬP


TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng đơn vị huyện Quảng Uyên: Tiếp xúc cử tri cử tri 2 xã Bình Lăng và Độc Lập sau kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng:

TIẾP XÚC CƯ TRI  2 XÃ BÌNH LĂNG VÀ ĐỘC LẬP, HUYỆN QUẢNG UYÊN SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện mới ban hành đợt III năm 2018

Huyện ủy Quảng Uyên:

          HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH, HUYỆN MỚI BAN HÀNH ĐỢT III NĂM 2018

Xã Quốc Phong: 93% hộ dân đã di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở

Xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên:

93% HỘ DÂN ĐÃ DI RỜI CHUỒNG TRẠI GIA SÚC RA KHỎI GẦM SÀN NHÀ Ở

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND huyện Quảng Uyên:

TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 8, HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Sơ kết 5 năm chương trình kết hợp quân dân y giữa bệnh viện 105 - Tổng cục hậu cần với UBND huyện Quảng Uyên (2013 - 2018)

SƠ KẾT 5 NĂM CHƯƠNG TRÌNH KẾT HỢP QUÂN DÂN Y GIỮA BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 - TỔNG CỤC HẬU CẦN VỚI UBND HUYỆN QUẢNG UYÊN (2013 - 2018)

Trao tiền hỗ trợ xây chuồng trại di rời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2018

Huyện Đoàn Quảng Uyên: 

TRAO TIỀN HỖ TRỢ XÂY CHUỒNG TRẠI DI RỜI GIA SÚC RA KHỎI GẦM SÀN NHÀ Ở NĂM 2018

               Ngày 17/12/2018 Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã đến trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình thanh niên làm chủ hộ xây dựng chuồng trại di rời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.

Trang