THỐNG KÊ TRUY CẬP


Phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019.

TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH TÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2019.

       Ngày 04/06 UBND huyện Quảng Uyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND và các  phòng ban ngành liên quan.

        Đến thời điểm hiện tại các cây trồng cơ bản được gieo trồng đúng tiến độ với diện tích cụ thể: Cây ngô 3.320ha đạt 95% KH; Cây thuốc lá 58,7ha hiện nay đang thu hái đã sấy được 800 lò; Cây mía được 971 ha trong đó diện tích trồng mới 168ha; Cây đỗ tương 24,7ha; Cây lạc 7,5ha; Cây chanh leo 28,8ha đạt 143,7%KH. Công tác chăn nuôi thú y tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến bà con nhân dân thực hiện phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi. Tuy nhiên đến ngày 27/5 trên địa bàn xã Độc Lập xuất hiện ổ dịch, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, số lợn bị tiêu hủy là 38 con với trọng lượng trên 2 tấn. Sau khi phát hiện dịch cơ quan chuyên môn, xã Độc Lập đã tiến hành các biện pháp dập dịch hạn chế thiệt hại thấp nhất. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho bà con nhân dân tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Công tác khuyến nông khuyên lâm: mở được 01 lớp tập huấn trồng và chăm sóc cây chanh leo tại xã Hạnh Phúc với 26 lượt người tham gia, 01 lớp đào tạo kỹ thuật chăn nuôi vỗ béo trâu, bò  với 48 lượt người tham gia tại xã Tự Do. Cung ứng trên 1.300kg các giống lúa cho người dân đảm bảo về số lượng và chất lượng chuẩn bị bước vào vụ mùa. Thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 27/5/2019  được 6 tỷ 867 triệu đồng đạt 33,49% KH. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 4,6 tỷ đồng, đạt 35,77% KH, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 18 tỷ đồng. Nghiệm thu và đưa vào sử dụng 04 công trình đường giao thông nông thôn. Công tác văn hóa xã hội luôn được quan tâm kịp thời. Về quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng quần chúng nhân dân ở vùng Đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng vận động, đồng bào chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, duy trì có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

       Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bệnh, dịch tả lợn Châu phi và quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến bà con nhân dân. Các cơ quan cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

                                                              Mai Hiên – Trần Tuân   

                                                               Đài TT – TH Quảng Uyên