THỐNG KÊ TRUY CẬP


Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên giáo cơ sở, công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2019

Huyện ủy Quảng Uyên:

BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CƠ SỞ, CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG, BÁO CÁO VIÊN NĂM 2019

                 Ngày 05/6/2019, Huyện ủy Quảng Uyên mở lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở, công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2019 cho trên 70 học viên (HV) là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, cán bộ phụ trách công tác tuyên vận 17 xã, thị trấn.

Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy Quảng Uyên phát biểu tại lớp bồi dưỡng

               Các HV được đội ngũ báo cáo viên có kinh nghiệm của huyện truyền đạt những nội dung: Công tác tư tưởng ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống, “Điểm nóng” ở cơ sở; công tác khoa giáo cơ sở; một số vấn đề chung về công tác tuyên truyền; tuyên truyền miệng trong hoạt động tuyên truyền; xây dựng và tổ chức hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng; phương pháp thực hiện một buổi tuyên truyền miệng; nội dung cơ bản công tác phòng, chống tham nhũng.

                Kết thúc lớp học, các HV viết bài thu hoạch và được đi tham quan thực tế để thực hành một buổi tuyên truyền miệng tại các điểm di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng và huyện Quảng Uyên.

                                                                          Anh Bảo - Trần Tuân                                  

                                                                       Đài TT - TH Quảng Uyên