THỐNG KÊ TRUY CẬP


Tổ chức họp ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 

HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

       Chiều ngày 7/6 UBND huyện Quảng Uyên tổ chức họp ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

        Cuộc họp đã thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo; quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019. Trình bày dự thảo quy chế hoạt động của BCĐ, kế hoạch phát triển đối tượng, phân công nhiệm vụ phụ trách các xã, thị trấn. Hiện nay huyện Quảng Uyên có dân số là 41.237 người số người trong lực lượng lao động là 24.571 theo đó chỉ tiêu năm 2019 để phát triển đối tượng BHXH bắt buộc là 7,9%; BHXHTN là 1,46%; BHTN là 5,2%, BHYT đạt 96,66%.

       Kết thúc cuộc họp lãnh đạo huyện yêu cầu Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; ý nghĩa, tầm quan trọng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

                                                                          Mai Hiên – Trần Tuân

                                                                               Đài TT – TH Quảng Uyên