THỐNG KÊ TRUY CẬP


Tập huấn triển khai thực hiện quyết định 81/2014 TTg của Thủ tướng Chính phủ

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

       Ngày 3/7 Hội nông dân tỉnh phối hợp với Hội nông dân huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quyết định số 81/2014TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, hội viên hội nông dân của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh quán triệt nôi dung hội nghị.

       Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu bốn chuyên đề về: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; Hội Nông dân cơ sở với công tác hòa giải; Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

       Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức liên quan đến nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tiếp công dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và một số hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho lãnh đạo, hội viên hội nông dân cấp xã, thị trấn góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

                                                               Mai Hiên – Trần Tuân      

                                                                  Trung tâm VH – TT Quảng Uyên