THỐNG KÊ TRUY CẬP


Khai giảng lớp kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2019

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 (LỚP THỨ 2 NĂM 2019).

         Ngày 9/7 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 (lớp thứ 2 năm 2019) cho 73 viên chức ngành y tế của huyện.

Đồng chí Phan Văn Long Trưởng Ban Tuyên giáo khai giảng lớp học.

        Trong 05 ngày (từ ngày 09 đến ngày 13/7/2019) các học viên sẽ được truyền tải các nội dung sau: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, Lịch sử Đảng bộ địa phương; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên; Nội dung cơ bản công tác phòng chống tham nhũng, thông tin phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Lớp học có sự tham dự của 70 viên chức ngành y tế.

       Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch từ đó sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối và quốc phòng an ninh cho viên chức trở về đơn vị công tác vận dụng có hiệu quả các kiến thức đã học vào trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                    Mai Hiên – Trần Tuân      

                                                   Trung tâm VH – TT Quảng Uyên