THỐNG KÊ TRUY CẬP


Quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Huyện ủy Quảng Uyên:

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10 KHÓA XII CỦA ĐẢNG VÀ MỘT SỐ CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH MỚI BAN HÀNH

               Ngày 09/7/2019, Huyện ủy Quảng Uyên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng và một số Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, tỉnh mới ban hành đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo Đảng ủy 17 xã, thị trấn.

Lãnh đạo Huyện ủy Quảng Uyên phát biểu khai mạc hội nghị

               Hội nghị triển khai những nội dung: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cộng hòa XHCN Việt Nam về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 34 - CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 357 - KH/TU, ngày 24/6/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW.

Các đại biểu tham dự hội nghị

               Lãnh đạo Huyện ủy Quảng Uyên nhấn mạnh: Những nội dung của hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền của huyện trong nhiệm kỳ tới (2020 - 2025); đặc biệt là vấn đề nhân sự cần bám sát vào Đề án số 16 của Tỉnh ủy Cao bằng về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã, xóm. Vì vậy, đề nghị các đại biểu cần nghiêm túc tiếp thu có chọn lọc những nội dung chính của hội nghị để tiếp tục truyền tải đến cơ quan, đơn vị và đông đảo bà con nhân dân ở địa phương mình biết và thực hiện.

                                                                            Anh Bảo                                      

                                                      Trung tâm VH - TT Quảng Uyên