THỐNG KÊ TRUY CẬP


Tập huấn Luật Quốc phòng

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT QUỐC PHÒNG

        Ngày 10/7 UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn luật quốc phòng năm 2018 và các nghị định của chính phủ có liên quan cho các đồng chí lãnh đạo huyện ủy,HĐND, UBND các phòng ban ngành, trực thuộc UBND huyện, Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND, chỉ huy trưởng quân sự 17 xã thị trấn và Ban chỉ huy quân sự huyện.

Lãnh đạo UBND huyện phát biểu khai mac buổi tập huấn.

       Trong thời gian 01 ngày các báo cáo viên sẽ truyền tải các nội dung của Luật Quốc phòng 2018; Nghị định 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Thủ tướng chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành, trung ương, địa phương; Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2018/NĐ - CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về tình trạng khẩn về quốc phòng  phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định số 164/2018/NĐ – CP ngày 21/12/2018 của chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

       Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến những quy đinh mới, những khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành thuộc Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định liên quan. Giúp các đại biểu nắm bắt một các thuận lợi chính xác để tiếp tục phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

                                                          Mai Hiên – Trần Tuân     

                                                            Trung tâm VH – TT Quảng Uyên