THỐNG KÊ TRUY CẬP


Khối giao ước thi đua các huyện miền Đông tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm

Khối giao ước thi đua các huyện miền Đông:

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

       Ngày 9/7 Khối giao ước thi đua các huyện miền Đông tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

       Khối giao ước thi đua các huyện miền đông gồm các huyện: Hạ Lang, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Phục Hòa, Thạch An và thành phố Cao Bằng. Trong 06 tháng đầu năm 2019 khối giao ước thi đua các huyện miền Đông đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 tới các đơn vị trong Cụm thi đua như: Ký kết giao ước thi đua năm 2019, Kế hoạch hoạt động Cụm giao ước thi đua các huyện Miền Đông năm 2019, Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cụm giao ước thi đua các huyện Miền Đông năm 2019...Qua đó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp, đồng thời phát huy hiệu quả khích lệ, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường đầu tư, đổi mới sản xuất, tăng năng suất lao động, góp phần đáng kể trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện theo từng lĩnh vực cụ thể. Qua phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. An sinh xã hội tại các địa phương trong cụm luôn được bảo đảm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn một số huyện, thành phố 6 tháng đầu năm đạt và vượt kế hoạch đề ra tiêu biểu như: UBND huyện Trà Lĩnh đạt 26,851 tỷ đồng, bằng 108% so với kế hoạch tỉnh giao; UBND huyện Trùng Khánh đạt 44,75 tỷ đồng, bằng 75,4% so với kế hoạch tỉnh giao; UBND huyện Hạ Lang đạt 30,415 tỷ đồng, bằng 60,29% so với kế hoạch tỉnh giao; Đến tháng 6/2019 trong toàn cụm thi đua có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (19/19 tiêu chí); có 01 xã đạt 16 tiêu chí (xã Đại Sơn - huyện Phục Hòa) 02 xã đạt 15 tiêu chí (xã Vĩnh Quang - Thành phố Cao Bằng và Xã Ngọc Côn- huyện Trùng Khánh); 29 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 48 xã đạt 6 - 9 tiêu chí; không có xã nào dưới 6 tiêu chí Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố được giữ vững. Tình hình an ninh biên giới được duy trì bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

       Trong 6 tháng cuối năm khối giao ước thi đua tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân về thi đua, khen thưởng, các quy định của nhà nước về thi đua, khen thưởng, tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua trên tất cả các lĩnh vực góp phần vào sự phát triển của từng địa phương./.

                                                                           Mai Hiên – Trần Tuân     

                                                                   Trung tâm VH – TT Quảng Uyên