HỘI THI CÁN BỘ MẶT TRẬN CƠ SỞ GIỎI HUYỆN QUẢNG UYÊN NĂM 2017

          Ngày 28/9/2017, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Uyên (MTTQ) tổ chức Hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi lần thứ I năm 2017.

Phần thi của các đơn vị.

          Với mục đích và ý nghĩa là nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ của công tác mặt trận và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ mặt trận ở cơ sở. Tham gia hội thi có 17 cán bộ mặt trận là Chủ tịch, Phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc của 17 đơn vị xã, thị trấn, các thí sinh trải qua 4 phần thi cơ bản gồm: Màn chào hỏi, tìm hiểu kiến thức chung, xử lý tình huống và thuyết trình, tập trung vào các nội dung; Về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, ban công tác mặt trận ở khu dân cư, những nội dung cơ bản trong các phong trào, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi được thể hiện với hình thức sân khấu hóa về các Điều lệ của MTTQ Việt Nam, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Một số đội thi có những tiểu phẩm, màn chào hỏi có nội dung tuyên truyền tốt gây được ấn tượng cho người xem như các đội: Độc Lập - Bình Lăng - Hồng Quang. Các tiểu phẩm tham gia hội thi được các đơn vị chuẩn bị kỹ càng, công phu xoay quanh việc xử lý công việc của trưởng ban công tác măt trận ở khu dân cư, giải quyết những mâu thuấn, bất đồng trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở xóm làng, khu dân cư. Trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Uyên đã đẩy mạnh phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân gắn với sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ở địa phương, hội thi là dịp để cho các địa phương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau làm tốt công tác Mặt trận ở cơ sở.

Lãnh đạo huyện và Ủy ban MTTQ trao giải cho các đơn vị.

          Kết thúc Hội thi ban tổ chức đã trao giải Nhất cho xã: Bình Lăng; giải Nhì cho xã: Độc Lập - Phi Hải; giải Ba cho các xã: Thị trấn - Chí Thảo - Quốc Phong và 11 giải khuyến kích cho các xã còn lại./.

 

                                                                              Kiên Cương - Trần Trung

                                                                                  Đài TT - TH Quảng Uyên