KHAI MẠC TUẦN LẼ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

 

          Nhằm hưởng ứmg Tuần Lễ học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 02 - 08/10/2017, với mục đích là nâng cao nhận thức của các giáo viên, các ban ngành, đoàn thể, cộng đồng và xã hội, học tập suốt đời theo tấm gương đạo đức "Hồ Chí Minh", xây dựng xã hội học tập, nâng cao năng lực quản lý giáo dục và các thiết chế giáo dục trong giai đoạn mới hiện nay.

          Ngày 02/10/2017, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng Uyên, kết hợp với Hội khuyến học của huyện; Triển khai Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề "Học tập để phát triển xây dựng quê hương đất nước". Đồng thời phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số, học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời - học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc. Phòng giáo dục và đào tạo huyện đã chọn trường Trung học cơ sở và Tiểu học Hồng Định là nơi tổ chức điểm để các Trường trên địa bàn học tập và rút ra kinh nghiệm về công tác tổ chức, học hỏi và trao đổi lẫn nhau để học tập theo tấm gương đạo đức "Hồ Chí minh", mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng để các em học tập và noi theo. Ngành Giáo dục & đào tạo huyện đã chủ động đổi mới phương thức dạy và học, tạo ra được khí thế mới trong phong trào học tập. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có gần 300 cơ sở hội khuyến học, 04 dòng họ đăng ký học tập, 92,25% đăng ký gia đình học tập.

          Trong thời gian tới, nhân dân các dân tộc huyện Quảng Uyên tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các mô hình học tập như: "Không có học sinh lưu ban, bỏ học; không có tệ nạn ma tuý trong trường học; trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường" với phương trâm học nữa, học mãi, học để làm người có ích cho xã hội, xây dựng quê hương và bảo vệ  tổ quốc Việt Nam ngày càng giầu đẹp.

 

                                                                                     Kiên Cương – Trần Trung

                                                                                    Đài TT - TH - Quảng Uyên