Họp thường kỳ (mở rộng) sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

        Ngày 05/10/2017, UBND huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí; Thành viên UBND huyện, Thường trực huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các đồng chí trưởng, phó ban ngành của huyện và chủ tịch, phó chủ tịch của 17 đơn vị xã, thị trấn.

Đồng chí Đinh Huy Giáp - Chủ tịch UBND huyện đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và quán triệt nhiệm vụ ccoong tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

          9 tháng đầu năm 2017, thời tiết, khí hậu tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đat: 29.400 tấn, đạt 104,6% kế hoạch giao. Ngay từ đầu năm UBND huyện và các cơ quan chức năng đã tập trung chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương các xã - thị trấn đã gieo trồng và cấy lúa vụ đông xuân, hè thu năm 2017 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Toàn huyện đã gieo cấy lúa mùa được 2.260,44 ha,  năng suất ước đạt 43 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.720 tấn, đạt 103,4% KH, cây ngô gieo trồng được 4.531,1 ha, đạt 105% KH, đỗ tương 193,1 ha đạt 82,7%, mía nguyên liệu 1.009 ha đạt 104% KH. Thu ngân sách trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm (tính đến ngày 30/9/2017) được 10 tỷ 244 triệu đồng, đạt 62,48% KH của tỉnh giao, nhìn chung tiến độ thu ngân sách còn chậm, nhiều khoản thu còn đạt thấp; Chi ngân sách 187,542 tỷ đồng đạt 70,87% KH. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thụ công nghiệp ước đạt 24 tỷ đồng, đạt 71,64% KH, giữ được nhịp độ tăng trưởng và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ - cứu hộ - cứu nạn trên địa bàn; Về công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm luôn ổn định và được duy trì, không có dịch bệnh lớn xảy ra, chủ động tiêm phòng dịch bệnh như: Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng. Công tác lao động thương binh & xã hội luôn được chú trọng và quan tâm, 9 tháng đầu năm đã đưa được 250 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước; tiến hành cứu đói trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và giáp hạt năm 2017; được 1.592 hộ; 5.912 nhân khẩu với trên tổng số gạo là 115 tấn. Triển khai đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khai giảng năm học 2017 - 2018 đúng thời gian quy đinh, tỷ lệ trẻ ra lớp; nhà trẻ, mẫu giáo đạt 99,5%, chất lượng giáo dục tiểu học đạt 99,2%, trung học và trung học cơ sở đều đạt theo kế hoach đề ra; công tác DSKHH gia đình và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được coi trọng, nhất là người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo và giữ vững, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kêt dân tộc, nâng cao chất lượng nền Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao.

          Trong thời gian tới UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương của 17 xã, thị trấn làm tốt chức năng nhiệm vụ  để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm. Tập trung thu ngân sách có hiệu quả, tăng cường công tác thu phí, lệ phí, tích cực truy thu - tận thu các nguồn thuế còn nợ đọng và các nguồn thu đã được xác định, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

 

                                                                               Kiên Cương - Trần Trung

                                                                               Đài TT - TH  Quảng Uyên