THỐNG KÊ TRUY CẬP


Mở lớp bồi dưỡng Bí thư Chi bộ và cấp Ủy viên cơ sở (lớp thứ 2) năm 2018

       Ngày 11/04/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Uyên đã mở lớp bồi dưỡng Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 88 đồng chí, đây là lớp thứ hai năm 2018.

Đồng chí Đàm Văn Chung, Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

      Trong thời gian gần 10 ngày, từ ngày 11 - 19/04/2018 các học viên được nghiên cứu 08 bài nghiệp vụ cơ bản, 05 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh đó là: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư Chi bộ; Công tác tư tưởng của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tình hình tư tưởng và nhiệm vụ công tác tư tưởng của địa phương; Công tác dân vận của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể địa phương; Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên; Công tác đảng của cấp ủy, Bí thư Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở; Công tác đảng của cấp ủy, Bí thư Chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; Phòng chống “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở. Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tương Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam’ Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt nam.

Các học viên lóp Bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở

      Trong thời gian học, các học viên được thảo luận và giải đáp những thắc mắc xoay quanh những nội dung đã được học và viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả và tổng kết lớp học. Các học viện về cơ sở sẽ phát huy kiến thức đã được bồi dưỡng vận dụng vào thực tiễn của Chi bộ và cấp ủy cơ sở.

 

                                                                      Kiên Cương - Trần Trung      

                                                                Đài TT – TH huyện Quảng Uyên