THỐNG KÊ TRUY CẬP


Thu ngân sách quỹ I năm 2018

      Năm 2018 huyện Quảng Uyên được Bộ Tài chính giao kế hoạch là 10 tỷ 299 triệu đồng, phấn đấu HĐND & UBND tỉnh giao 13 tỷ 316 triệu, huyện giao là 13 tỷ 800 triệu đồng. 

Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên triển khai công tác năm 2018 

      Tính đến ngày 31/3/2018 chi cục thuế huyện Quảng Uyên có tổng thu đạt 8 tỷ 185 triệu đồng tăng 415,4% so với cùng kỳ 2017 đạt 79,4% kế hoạch Bộ Tài chính giao, 61,4% tỉnh giao và 61,8 huyện giao. Trong đó có 8 khoản thu tăng so với dự toán kế hoạch đề ra như: thu từ  sử dụng đất đạt 4 tỷ 169 triệu (204,8%); Thuế thu từ công thương nghiệp dịch vụ đạt 2 tỷ 122 triệu (đạt 38,5%);  thu lệ phí trước bạ được 987 triệu (41,1%); thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 148,4% kế hoach. Kết quả thu ngân sách đạt  được như trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo chi cục thuế, triển khai đồng bộ kịp thời các giải pháp để quản lý các nguồn thu ngay từ đầu năm. Nhằm nâng cao hiểu biết cho nhân dân về nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước chi cục Thuế đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ giúp người nộp thuế hạn chế các vi phạm do không am hiểu pháp luật về thuế. Tập trung khai thác các nguồn thu, đặc biệt là các ngành kinh doanh, dịch vụ đồng thời tăng cường công tác thu hồi nợ, có biện pháp triệt để chống thất thu.

      Để phấn đấu thực hiện thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra chi cục thuế huyện Quảng Uyên đang tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện các chính sách thuế theo đúng quy định, tăng cường các biện pháp thu thuế, khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh. Đồng thời tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hóa ngành thuế, nghiêm tục thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người nộp thuế tạo môi trường công bằng trong xã hội.

                                                           Mai Hiên – Trần Trung  

                                                          Đài TT - TH Quảng Uyên