THỐNG KÊ TRUY CẬP


Kiểm tra, kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017

     Chiều ngày 12/04/2018  Đoàn công tác của Bộ giáo dục và đào tạo, đại diện lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cao Bằng  tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Quảng Uyên năm 2017.  Làm việc với đoàn có đồng chí Nông Văn Thông Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban phổ cập giáo dục xóa mù chữ, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cấp huyện và các xã thị trấn.

Đồng chí Nông Văn Thông Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình phổ cập giáo dục và xóa mù chữ huyện Quảng uyên phát biểu chỉ đạo

    Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong những năm qua Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn toàn huyện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để thực hiện có hiệu quả góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với phần mềm Phổ cập giáo dục của Bộ GDĐT.  Kiểm tra các nội dung như: phiếu điều tra phổ cập giáo dục tiểu học,  xóa mù chữ; sổ theo dõi, sổ đăng bộ nhà trường; báo cáo quá trình thực hiện kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; các biểu thống kê cơ sở vật chất, giáo viên, học sinh;  biên bản tự kiểm tra cấp xã, thị trấn; danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; sổ theo dõi chất lượng học sinh; các minh chứng cho đối tượng tốt nghiệp các bậc học, sổ sách liên quan.  Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục ở các cấp học cụ thể như sau: Ở bậc Mầm non số lượng trẻ 5 tuổi ra lớp: 549/549 trẻ đạt tỷ lệ huy động 100%, trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 100%. Đối chiếu theo các quy định, huyện Quảng uyên đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2017.  Bậc Tiểu học tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 99,82%, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,54% đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017. Ở bậc THCS số thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp tung học cơ sở chiếm tỷ lệ 96,17%;  từ 15 -18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp có 1811/1985 em = 91,23% đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 năm 2017.  Công tác xóa mù chữ trong năm 2017 huyện Quảng Uyên đạt chuẩn ở mức độ 2 với các kết quả cụ thể: Số người biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi 15 đến 25 đạt 99,65%; trong độ tuổi 15 đến 35 là 99,53%; từ 15 đến 60 là 99,32%. Tổng số người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi 15 đến 25 đạt 99,26%; trong độ tuổi 15 đến 35 đạt 98,08%; từ 15 đến 60 đạt 94,51%. Theo đó hết năm 2017 toàn huyện có 09 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non: 02; Tiểu học: 04; THCS: 03). 

     Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu đoàn công tác Bộ giáo dục đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ đạo tiếp tục quan tâm đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giáo dục phổ cập, xóa mù chữ trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể, tăng cường sự ủng hộ tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể người dân nhằm nâng cao nhận thức góp phần vào hiệu quả công tác phổ cập giao dục, xóa mù chữ.

                                                    Mai Hiên – Minh Thọ   

                                                  Đài TT – TH Quảng Uyên