THỐNG KÊ TRUY CẬP


Huấn luyện dân quân năm thứ I năm 2018

      Từ ngày 09 đến ngày 24/2/2018 Ban CHQS huyện Quảng Uyên tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất năm  2018 cho 88 đồng chí dân quân tự vệ (DQTV)  thuộc 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

     Trong thời gian 15 ngày, các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập các nội dung:  luật DQTV; Các âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của địch”; nắm và biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị, chiến thuật cá nhân, tập thể để đáp ứng nhiệm vụ được giao; DQTV làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận của súng K63. Trong đợt huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ cũng đã tham gia công tác dân vận giúp đỡ bà con nhân dân ở 2 xã Quốc Phong và thị trấn dọn dẹp,  phát quang đường xá, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở góp phần vào chương trình mục tiêu Quốc gia xây dưng nông thôn mới tại địa phương .

     Huấn luyện cho chiến sỹ dân quân tự vệ là nhiệm vụ quan trọng nhằm truyền đạt đến lực lượng dự bị ở địa phương về vị trí nhiệm vụ của lực lượng này trong tình hình mới, làm cơ sở cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra.

                                                                     Mai Hiên – Minh Thọ   

                                                                   Đài TT – TH Quảng Uyên