THỐNG KÊ TRUY CẬP


Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 43 tại huyện Quảng Uyên

      Chiều ngày 20/4/2018, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 43 tại huyện Quảng Uyên. Tham gia lớp học có 70 học viên (HV) là Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức của huyện và 17 xã, thị trấn.

 Đồng chí Bế Dũng - Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng phát biểu khai giảng lớp học

     Trong thời gian 8 tháng, các HV được học những nội dung: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Trong suốt quá trình giảng dạy, các giảng viên có kinh nghiệm của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong sẽ truyền tải những kiến thức cơ bản nhất với phương trâm dễ nhớ, dễ hiểu và cực kỳ ngắn gọn.

 Đồng chí Đàm Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Uyên phát biểu chỉ đạo tại lớp học

     Kết thúc lớp học, các HV viết khóa luận và thi tốt nghiệp để Ban Tổ chức lớp học đánh giá thật chính xác và xếp loại cho HV.

                                                                         Anh Bảo - Minh Thọ    

                                                                     Đài TT - TH Quảng Uyên