THỐNG KÊ TRUY CẬP


Thông tin thời sự thường kỳ tháng 4 năm 2018

     Ngày 27/4/2018, huyện uỷ Quảng Uyên tổ chức Hội nghị thông tin thời sự  thường kỳ tháng 4 năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, các Chi đảng bộ trực thuộc, các đồng chí Trưởng hoặc Phó các cơ quan, Ban ngành đoàn thể và lãnh đạo cấp uỷ của 17 xã, thị trấn.

Đồng chí Báo cáo viên thông tin thời sự tháng 4/2018

     Hội nghị đã được nghe 07 nội dung cơ bản bao gồm: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới; Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và giải pháp của Việt Nam; Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Liên Bang Nga năm 2018, dự báo chính sách đối nội, đối ngoại, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga thời gian tới; Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới; Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe năm 2017 và quý I năm 2018, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2018; Kết  quả hơn 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường nguồn nước sông Bằng, sông Hiến; Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị    

      Kết thúc buổi thời sự, lãnh đạo Huyện Ủy đề nghị các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà Nước, của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

                                                                    Kiên Cương - Trần Trung      

                                                                                               Đài TT - TH huyện Quảng Uyên