THỐNG KÊ TRUY CẬP


Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Quảng Uyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND huyện Quảng Uyên:

TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 7, HĐND HUYỆN KHÓA XIX,

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong 02 ngày 21 và 22/06/2018, huyện Quảng Uyên tổ chức kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quảng Uyên và 27/29 đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Đồng chí Lương Văn Hơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu quán triệt kỳ họp.

 Kết quả sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2018; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước: 14.380 tấn, đạt 93,5% KH. Trong đó Cây ngô gieo trồng 43.375,3 ha đạt 97,4% kế hoạch. Cây đỗ tương 24,9 ha, đạt 62,2% KH; Mía nguyên liệu trên 1.175 ha, đạt 108,8% KH; Diện tích các cây chanh leo 13ha, Sacha Inchi là 9ha; Tổng Đàn trâu trên 13.189 con, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2017;  Đàn bò 4.030 con giảm đạt 96%; Tổng đàn lợn 30.125 con; Gia cầm trên 242.980 con tăng 5,3% so với cùng kỳ đạt 85,7%  KH; Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm trên 10 tỷ 774 triệu đồng đạt 80,91%; Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp đạt 27 tỷ đồng đạt 60% KH giao; Công tác phổ cập giáo dục được duy trì và giữ vững ; Tiếp tục duy trì 11/17 xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia là 9.679 hộ, đạt 99,90%. về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có 01 xã về đích là: xã Phúc Sen đạt 19/19 tiêu chí năm 2016; 07 xã đạt từ 10 – 11 tiêu chí, 5 xã đạt 8-9 tiêu chí, 2 xã đạt 7 tiêu chí, bình quân đạt 9,8 tiêu chí trên 01 xã. Công tác y tế, dân số, lao động thương binh và xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân luôn được các cấp các ngành quan tâm, thực hiện tốt khám chữa bệnh cho nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng các chỉ tiêu văn hóa đều đạt và vượt theo kế hoạch đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững. Kỳ họp đã thông qua 19 báo cáo tại kỳ họp và 02 tờ trình dự thảo nghị quyết về  phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND.Tại kỳ họp lãnh đạo UBND huyện đã tiếp thu và báo cáo kết quả giải trình 59 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các các lĩnh vực: Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. UBMTTQ huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh được 01 cuộc tại xã Đoài Khôn có 8 ý kiến xoay quanh các vấn đề nông nghiệp, nông thông xây dựng cơ bản, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri 17/17 xã, thị trấn với 1.036 cử tri, với 222 ý kiến. Có 152 ý kiến đã được các cơ quan chuyên môn giải đáp, còn 70 ý kiến đề nghị HĐND huyện tiếp tục xem xét và giải trình. Kỳ họp đã tiến hành chia thành 02 tổ thảo luận  có trên 20 ý kiến, thảo luận chung tại hội trường có 11 ý kiến, các ý kiến, kiến nghị được các cơ quan chuyên môn giải trình về những vấn đề mà cử tri quan tâm.  

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, có tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Quảng Uyên đã thông qua Nghị quyết về  phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng - Nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới. Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện Quảng Uyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Kiên Cương – Mai Hiên

Đài TT - TH huyện Quảng Uyên