THỐNG KÊ TRUY CẬP


Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH 8 tháng đầu năm 2018 tại các xã, thị trấn