THỐNG KÊ TRUY CẬP


UBMTTQ huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa XI nhiệm kỳ 2014 - 2019, tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ủy ban MTTQ huyện Quảng Uyên:

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 KHÓA XI NHIỆM KỲ 2014 - 2019, TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

        Ngày 22/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa XI  tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Lãnh đạo huyện ủy phát biểu quán triệt hội nghị.

       Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai chỉ thị nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII; nghị quyết trung Ương 6 khóa XII của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả” thông qua hội nghị giao ban của các MTTQ và các buổi sinh hoạt đoàn thể được 85 cuộc với trên 2000 lượt người tham gia. Phối hợp tổ chức, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.  Hướng dẫn MTTQ các cấp chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phát huy vai trò của người uy tín ở cộng đồng dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Mông được 04 cuộc với hơn 80 lượt người tham gia. Tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư đạt kết quả tốt, tổ chức thăm tặng quà nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc cho người uy tín tiêu biểu, anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền trị giá 58.750.000đ. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”,  năm 2018 gây quỹ được 131.522.000đ nâng tổng số quỹ hiện có lên 692.678.000đ. Vận động nhân dân hiến đất làm đường được 35.1116m2, trên 20.500 ngày công lao động, số tiền nhân dân đóng góp là 349.318.000đ.  Hỗ trợ 01 nhà cháy với số tiền là 20.000.000đ; Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, xóa nhà dột nát trong năm 2018, ủy ban MTTQ huyện tiếp nhận từ Quỹ cứu trợ tỉnh Cao Bằng xây dựng được 06 nhà cho các hộ gia đình chính sách với số tiền là 240.000.000đ. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện phát động tháng cao điểm Vì người nghèo tiếp nhận được 99.808.000đ. Tiếp nhận 200.000.000 từ Quỹ cứu trợ tỉnh Cao Bằng hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình bị thiệt hại do gió lốc. mưa đá vào tháng 4/2018.Tham phối hợp tuyên truyền động viên người lao động tư vấn việc làm với trên 200 ngừoi tham dự. Công tác phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả theo đó: phối hợp với HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 và sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIX được 02 cuộc với 207 đại điện cử tri tham dự có 09 ý kiến kiến nghị: Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh được 04 cuộc với 273 đại  diện cử tri tham dự có 36 ý kiến, kiến nghị; tiếp xúc cử tri trước va sau kỳ họp HĐND huyện khóa XIX được 68 cuộc với 4.064 cử tri tham dự với 571 ý kiến, có 479 ý kiến đã được lãnh đạo các cấp giải đáp. Tham gia đoàn giám sát về thực hiện quy chế dân chủ được 02 cuộc, giám sát các thiết chế văn hóa ở khu dân cư được 04 cuộc. Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện ủy, UBND được 01 cuộc có trên 20 ý kiến cần trả lời làm rõ. Tiếp tục phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trên địa bàn huyện. Tiến hành đánh giá, xếp loại công tác Mặt trận các cấp qua đó có 06 xã xếp loại xuất sắc, 11 xã xếp loại Tốt không có cơ sở trung bình, yếu kém.

 Chủ tịch UBMTTQ huyện tặng kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

     Năm 2019, UBMTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, chuyển biến nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của cấp trên phát động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tham mưu, hướng dẫn thực hiện đại hội MTTQ cấp xã tiến tới đại hội MTTQ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nhân dịp này UBMTTQ huyện Quảng Uyên đã trao giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của công tác Mặt trận năm 2018.

                                                                                  Mai Hiên            

                                                                      Đài TT – TH Quảng Uyên