THỐNG KÊ TRUY CẬP


Hội nghị quán triệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Huyện Quảng Uyên:

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

       Chiều ngày 9/5 UBND huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị quán triệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).

Các đại biểu tham dự hội nghị

        Hiện này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã phát hiện ổ dịch bệnh DTLCP tại thành phố, Thạch An, Bảo Lạc, Hòa An với 21 hộ gia đình có ổ dịch. Với tình hình bệnh diễn biến ngày càng phức tạp , nguy cơ tiềm ẩn xâm nhập vào huyện Quảng Uyên là rất cao. Trên cơ sở đó huyện đã ban hành 05 văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống, bệnh DTLCP. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh động vật tại cơ sở để báo cáo, xử lý kip thời ổ dịch khi mới phát sinh. Tiến hành tiêm phòng đợt 1năm 2019 cho đàn vât nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm của động vật đặc biệt là vận chuyển lợn và sản phẩm lợn vào địa bàn tiêu thụ. Hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi.

        Với diễn biến dịch bệnh phức tạp như trên lãnh đạo UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện, các xã thị trấn, các ban ngành liên quan tăng cường công tác thông tin tuyền truyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn cách phòng, chống, tránh phát sinh ổ dịch bệnh DTLCP trên địa bàn huyện. Đồng thời cũng hướng dẫn bà con cách xử lý kịp thời khi có ổ dịch xuất hiện tránh lây lan trên diện rộng.

                                                                                                 Mai Hiên           

                                                                        Đài TT – TH Quảng Uyên