THỐNG KÊ TRUY CẬP


Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 19, khóa XV (bất thường).

Quảng Uyên:

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT, HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LÀN THỨ 19 KHÓA XV (BẤT THƯỜNG)

         Ngày 10/5, Huyện ủy Quảng Uyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiệm kỳ2021 – 2026 và Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 19, khóa XV (bất thường). Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; Trưởng, phó các các phòng, ban, ngành đoàn thể, các Ban xây dựng Đảng, Trưởng các cơ quan TW đóng trên địa bàn; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy và Bí thư, Phó Bí thư , Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 19, khóa XV (bất thường)

        Hội nghị đã thông qua tờ trình bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua tiểu sử, lý lịch 10 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu bổ sung quy hoạch các chức danh: Bí thư - Chủ tịch HĐND; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND; Ủy viên Ban thường vụ; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Lãnh đạo huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

các đại biểu tham dự hội nghị.

       Tại cuộc họp BCH Đảng bộ huyện lần thứ 19 khóa XV (bất thường) cũng thông qua tờ trình rà soát bổ sung quy hoạch và tiến hành lấy ý kiến. Đồng thời bầu bổ sung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Hội nghị đã trao đổi thảo luận, góp ý kiến với các đồng chí sẽ được bầu vào các chức danh trên và tổ chức bỏ phiếu thể hiện ý kiến tín nhiệm của mình đối với các đồng chí được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Quảng Uyên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                   Mai Hiên – Trần Tuân   

                                                  Đài TT – TH Quảng Uyên