THỐNG KÊ TRUY CẬP


Ban CHQS: Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019

Ban CHQS Quảng Uyên:

HỘI THI CÁN BỘ HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH GIỎI NĂM 2019

       Ngày 14/5 Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Uyên tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019 nhằm đánh giá chất lượng cán bộ huấn luyện ở đơn vị.

Khai mạc hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019.

       Nội dung thi gồm: Nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội,  văn bản xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; Thi thực hành động tác đội ngũ từng người có súng, không có súng; huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; thực hành lên lớp một bài huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội hoặc một bài huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Thi thực hành một bài điều lệnh đội ngũ.

    Hội thi nhằm đánh giá trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện điều lệnh của đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phong trào huấn luyện điều lệnh giỏi đơn vị; Nâng cao trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng chính quy quân đội trong tình hình mới. Đồng thời chọn ra những đồng chí tiêu biểu tham gia hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi cấp tỉnh trong thời gian tới.

                                                                  Mai Hiên – Trần Tuân  

                                                                     Đài TT – TH Quảng Uyên