THỐNG KÊ TRUY CẬP


Tập huấn việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Huyện Quảng Uyên:

TẬP HUẤN VIỆC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

              Chiều ngày 14/5/2019, Bưu điện tỉnh Cao Bằng phối hợp với UBND huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị tập huấn việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Bưu điện văn hóa 17 xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Quảng Uyên triển khai nội dung về lĩnh vực

thi đua khen thưởng

              Nội dung hội nghị tập huấn về các lĩnh vực: Lâm nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, thi đua khen thưởng, tôn giáo, chứng thực, hộ tịch, hòa giải cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, văn hóa, gia đình, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Cấp xã tập huấn các nội dung: Đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử, đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp bản sao từ số gốc.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Cao Bằng phát biểu tại hội nghị tập huấn

               Lãnh đạo UBND huyện Quảng Uyên đề nghị: Bộ phận một cửa từ huyện đến xã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật để đảm bảo giải quyết nhanh gọn, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu mất thời gian của người dân đến làm các thủ tục hành chính.

 

                                                                              Anh Bảo                                       

                                                                  Đài TT - TH Quảng Uyên